Mis on liberalism?

Liberalismi nimi tuleneb ladinakeelsest sõnast liber – vabadus. Liberaalne ideoloogia on jäänud läbi sajandite endiseks ega ilmuta mingeid märke oma sisu, tähtsuse ja tähenduse muutumisesest. Sünniaega on raske määrata, pigem on ta olnud olemas kogu aeg, kuivõrd alati on elanud mõistlikke, arukaid ja ratsionaalseid inimesi – kuid selge on see, et 18. sajandi lõpuks oli ta kindlasti olemas.…

Uus liberaalne valitsus toob lauale hasartmängu sõltuvuse ennetusplaani

Hasartmängude järjest laiem kättesaadavus internetis paneb muretsema nii poliitikuid kui lapsevanemaid. Nimelt leitakse, et hasartmängud on visuaalselt muutunud liiga sarnasteks tavalistele mobiilimängudele ning see tekitab ohtliku olukorra, kus inimene ei pruugi arugi saada, et mängib kasiinomängu. Eriti ohustatud riskigrupp on alaealised, kelle jaoks pole tänu suurepärasele inglise keele oskusele mingi probleem leida üles erinevad tasuta mängud online keskkonnas.  Kui mõtlete, miks on just e-hasartmängud ohtlik kategooria, siis sellel on mitmeid…

E-hasartmängude regulatsioon, korraldus ja edulood Euroopas

Taaskord võib Eesti olla uhke: siin on Euroopa ühed vabamad kasiinoregulatsioonid, mis on teinud Eestist tõelise e-hasartmängude paradiisi. Kuna kasiinotööstus on tänu e-mängude kasvavale populaarsusele saanud oluliseks majanduse osaks ja maksuraha sissetoojaks, vaatame, kuidas Euroopa Liidu riikides e-kasiinode tegutsemine on korraldatud. Euroopa Liidu regulatsioonid hasartmängudele Euroopa Liidu riigina on Eesti oma hasartmänguteenuste korraldamisel autonoomne ja peab järgima Euroopa Liidu toimimise lepinguga kehtestatud põhivabadusi. Üks nendest vabadustest on õigus osutada hasartmängude…

Mida arvavad kasiinodest liberaalid?

Online casino Estonia
Kui rääkida liberalismist ja liberaalsetest maailmavaadetest, ükskõik, millises spetsiifilises vormis, siis arvatakse, et tegemist on vaatega, mille puhul on iga hedonistlik elustiil ja selle juurde kuuluv aspekt ka automaatselt kõrgelt hinnatud. Mis puudutab aga hasartmänge ja kasiinosid, siis selle valdkonnaga on arvamused ka liberaalide hulgas üsna vastandlikud. Kui osad usuvad, et kasiinosid ei tuleks keelustada, vaid lihtsalt seadusandlusega piiritleda, siis on ka neid, kes on täiesti erapooletud ning ei…

Euroopa kõige progressiivsema suhtumisega riigid

Euroopas elades on väga kerge unustada, kuivõrd liberaalne on meie keskkond ning kuivõrd lihtne on Euroopas oma eluga edasi jõuda, ükskõik, kas esindada vähemust või mitte. Mitmed Euroopa riigid on aga teiste hulgast rohkem esile tõusnud oma liberaalsuse ja progressiivsuse poolest. Alljärgnevalt toome välja mõned sellised riigid. 1. Holland Holland on juba aastaid silma jäänud oma progressiivsuse poolest, olles esimene maailm, kus lubati samasoolised abielud ning ka soolise võrdsuse poolest…

Ilmar Raag: millal algab 21. sajand?

Filmimees Ilmar Raag kirjutab, et Eestis ei muutu asjad enne, kui me lakkame riigi peale lootmast seal, kus riik paratamatult on jõuetumaks muutumas. Selleks peab muutuma mõtteviis, kuid just teistmoodi mõtlemist tajutakse tihti ängistava allakäiguna. Kord umbes aasta tagasi oli mul õnne taas kohtuda oma näitlejanna, Jeanne Moreau’ga, kellega me ei rääkinud mitte filmist, vaid maailmast meie ümber. See 85-aastane naine arvas elu näinud inimese prohvetlikkusega: «21. sajand algab alles…

E-residentsus kui uus võimalus arendada ettevõtlust

Eesti alustas 1991.aastal peale oma riikliku iseseisvuse de facto taastamist paljudes valdkondades üsna tühjalt lehelt. Mis meil oli olemas, oli aga riikliku õigussüsteemi nurgakivi – rahvahääletusel vastu võetud Põhiseadus ja õiguslikul järjepidevusel põhinev arusaam õigussüsteemist kui tervikust. 1940.aastaks oli Eestis välja kujunenud õiguskord, mis põhines kontinentaal-euroopa õigusel, mida õigusega ka saksa-austria õigussüsteemiks nimetatakse. Omandisuhted, võla- ja ühinguõigus uuendati meil paljuski ajaloolisel alusel, kuid me võtsime arvesse ka teiste parimaid praktikaid…

Euroopa ja selle majanduse areng globaalses kontekstis

European Forum of New Ideas on Poola tööstusliidu Lewiatan ja Euroopa ettevõtluse keskliidu Business Europe poolt 2011. aastal ellu kutsutud Sopoti kuurortlinnas toimuv iga-aastane foorum arutamaks Euroopa ja selle majanduse arengut globaalses kontekstis. 2014 olid mõistagi kuumaks teemaks julgeolek, energia ning arvestades endiselt nõrka majanduskasvu ka vajalikud Euroopa majandusreformid. Euroopa Liberaalne Foorum korraldas selle raames ühe eraldi arutelu – kas ja kuidas on vaja Euroopa heaoluriiki reformida. Teema pakkus tõsist…

Kes võidab Euroopa ühtsusest?

Pärast põhjalikku kaalumist leidis žürii, et antud töö on üks kahest võiduvääriliseks peetud esseest. Antud essee autoriks on 12. klassi Rocca al Mare Kooli õpilane Markus Leemet. Tallinn 2016 Euroopa tervikuna on üks maailma tähtsamaid piirkondi, meil on nii mõjuvõimu kui ka austust. Euroopa on vana maailm, see pole küll inimkonna alguspunkt ega ka kultuurse tsivilisatsiooni alustala, kuid meie ajalugu on pikk ja väga värviline oma sõdadega, kuid samas ka…

Robert Nozick

UTOOPIA Robert Nozickit võib vast pidada kõige tähtsamaks radikaalse individualismi filosoofiks kaasaja Ameerikas. Tema raamat „Anarhia, riik ja utoopia” („Anarchy, State, and Utopia”, 1974) klaaris põhjalikult ja veenvalt arved igasuguste kujutlustega õiglasest jaotamisest ja aitas sellega tublisti kaasa klassikalise liberalismi taassünnile USA-s. Lähtudes John Locke’i vaadetest inspireeritud teooriast, mille järgi inimesel on lepinguga kaitstud võõrandamatud õigused, leiab Nozick, et tõeliselt legitiimne on ainult minimaalriik. Riigil, mis ületab minimaalriigi raamid, ei…