Uudis04 Oktoober 2016

Noored valmistuvad Liberalismi Akadeemia toel valimisteks

1.-2. oktoobril kogunesid Ruunawere hotelli 24 noort liberaali. Kui II lennu esimesel sessioonil pöörati rahvusvaheliste koolitajate toel rõhku kampaaniaplaani koostamisele, siis nüüd sukeldusime pea ees poliitikasse. Kohal oli Eesti poliitika raskekahurvägi – Urmas Klaas, Jürgen Ligi, Marika Priske, Kristen Michal ja Janar Holm.

Tartu meer Klaas mõtestas lahti kohalike omavalitsuste funktsioonid. Tõmbas jooni kesk- ning kohaliku omavalituse rollide vahel. Viitas Põhiseaduse paragrahvile 154, millest tulenevalt otsustavad omavalitsused kõik kohalikku elu mõjutavad küsimused iseseisvalt. Sündides annab just vallavanem hõbelusika, matusetoetuse maksab välja koduvald. Kõik muud protsessid jäävad sinna vahele. Ka noored peavad kogukonna eest seisma ning kaasa rääkima.

Jürgen Ligi. Ujub, sõidab rattaga ja jookseb. Mees, kelle teadmistega raske võistelda. Avas aktuaalseid välispoliitilisi küsimusi. Võrdles põhjalariikide erinevaid lähenemisi ning rääkisime omavahelistest suhetest ja diplomaatiast, ka rahvusvahelistest majandusküsimustest.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Michal suunas rõhu Eesti majandust mõjutavatele tulevikuprojektidele. Rail Baltica, maanteede laiendamine ning Eesti ja Helsinki vaheline tunnel. Kui 2025 saab raudteega ühele poole, siis just tunnel võiks olla üks järgmisi suuri sihte. Viib meid Euroopale mõtteliselt ja majanduslikult lähemale. Pealekasvava põlvkonna üks järgmisi suuri väljakutseid ja verstaposte.

Haridus ja sotisaalvaldkonnas toimuva ülevaate tegid kantslerid Marika Priske ja Janar Holm. Rääkisime kitsaskohtadest, sellest, mida saavad noored poliitikud ära teha, et situatsiooni parandada. Andsime ka ise sisendit. Ettevõtlusõpe –teeme ära. Töövõimereform – teeme ära.

Et saada parimaks, tuleb õppida parimatelt. Teadmiste ristkasutamine on hädavajalik. Oleme tänulikud, et saime silmaringi laiendada ning mõtted uutes suundades liikuma.

 

Noorte Akadeemia liige

Anti Haugas