Neoliberalism

20. sajandil erineb liberalism oluliselt sellest, mida see kujutas endast 200 aastat tagasi. Tegemist ei ole enam radikaalse ideoloogiaga, vaid ideoloogiaga, mis soovitab säilitada status quo`d. Liberalismist on välja arenenud kaks suunda: 1.Libertalism – nii vähe riiki, kui võimalik; 2. Neoliberalism – riik peab osutama teatud sotsiaalseid teenuseid, seega peab mõnevõrra sekkuma majandusse. Kuigi neoliberalismil on mitmeid aliasi nagu “thatcherism”, Loe rohkem …

Liberalism Eestis

Liberalismi seostatakse tänapäeval eelkõige demokraatlike põhimõtetega- see tähendab, et esimene ei toimi ilma viimaseta. Kuigi isikuvabaduse arendamine ( liberalismi üks põhieesmärke) oli ärkamisaja liikumiste alustalasid, on Eestil demokraatiaga(liberalismiga) ajalooliselt vähe kogemusi. Liberaalne poliitiline suund arenes Lääne- Euroopas välja 15.sajandi humanistlikkust mõtlemisviisist, mis oli suuresi suunatud kiriku omavoli vastu. Selle põhiideeks Euroopas oli läbi personaalsete, sotsiaalsete, majanduslike ja poliitiliste võimaluste suurendamise Loe rohkem …

Klassikaline liberalism

Liberalism on poliitiline filosoofia, mille eesmärkideks on indiviidi vabaduse, kodaniku- ja poliitiliste vabaduste ning teiste inimõiguste konstitutsiooniline rakendamine, samuti majanduse korraldamine laissez-faire põhimõttel, kaasa arvatud vabakaubandus. Liberalismi 5 peamist põhimõtet on: individualism, parlamentarism, võimaluste võrdsus, reformism ja antiklerikalism. Liberalismiideoloogia aluseks, erinevalt konservatiivsest ideoloogiast, on optimistlik usk inimese enesetäiustamise ja progressiivse arengu võimalusse. Liberalismi tekkele andis tõuke feodaalse ühiskonna lagunemine Euroopas. Loe rohkem …

Daatumid

Maailm: 1640-1660 Inglise Kodanlik Revolutsioon 1690 John Locke “A Second Treatise of Government” 1776 “Ameerika iseseisvusdeklaratsioon” 1776 Adam Smith “The Wealth of Nations” 1789-1799 Suur Prantsuse revolutsioon 1919-1920 Pariisi Rahukonverents 1948 ÜRO Inimõiguste ja põhivabaduste deklaratsioon 1952 Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamine 1992 Maastrichti leping Eesti: 1850 algas Eestimaal talude päriseksostmine 1905 revolutsioon Venemaal 1917 Ajutise Maanõukogu kokkukutsumine 1920 Eesti Loe rohkem …