Teavik

Totaalne riik – totaalne inimene. Paneuroopast

Coudenhove-Kalergi Paneuroopa manifest, tema rajatud ja juhitud Paneuroopa liikumine oli esimene tõsine intellektuaalne ja üle-Euroopaline järjepidev pingutus liita Euroopa rahvaid rahu, kultuuri ja vabaduse kaitseks. Sellest said hoogu mõtlejad ja poliitikud, kes enne II maailmasõda ja peale seda astusid samme Euroopa riikide koostöö rajamiseks. Coudenhove-Kalergi 1920 aastate Euroopa mured ja probleemid on aktuaalsed ka pea 100 aastat hiljem. Paneuroopa idee pole tänaseks kaugeltki lõplikult peale jäänud. Endiselt on Euroopas jõud ja mõttesuunad, mis tugevalt vastanduvad vabaduse filosoofiale.