Liberalismi Akadeemia on ellu kutsunud arutelude sarja Vaba Mõtte Koda, mille sihiks on kaasata vabadust, vaba mõtet ja vaba ühiskonda hindavaid inimesi. Vaba Mõtte Koda korraldab ideekogumisi ja arutelusid olulisi eluvaldkondi puudutavatel teemadel. Vaba Mõtte Koda palub inimestel mõtiskleda selle üle, mille poole peaks riik püüdlema, et parandada inimeste elukvaliteeti ja tulevikuväljavaateid.Vaba Mõtte Kodades sõnastatud eesmärgid ja sündinud mõtted koondatakse ideedekogumikku "Eesti eesmärk 2022".